VI. Arazi Yönetim Çalıştayı

TÜRKİYE İÇİN ARAZİ YÖNETİM GEREKLİLİĞİ

NE ZAMAN

23 MAYIS 2016
09.00 – 18.00

NEREDE

Point Hotel Barbaros

HOŞGELDİNİZ

Dünyada yaşanan hızlı kentleşme süreci, doğal kaynakların ve çevrenin kontrolsüz kullanımı ve gelişimi, enerji gereksinimlerindeki arayışlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arazilerin rasyonel kullanılmasını ve yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bir yandan yaşanan hızlı nüfus artışı diğer yandan da yaşamın vazgeçilmez mekanları olan araziler azalmaktadır. Özellikle kırdan kente olan tek yönlü, hızlı ve düzensiz göçler, beraberinde kırsal alanlarının azalıp yok olmasına neden olurken düzensiz bir kent büyümesini de ortaya koymaktadır.

Bilhassa günümüzde kentsel dönüşüm, plana dayalı kentleşme, taşınmaz değerlemesi, orman vasfını yitiren alanların kullanımı yaşadığımız yüz yılın son çeyreğinde, idarecilerin sürekli üzerinde çözüm aradığı, etkin bir arazi yönetim modeli gerektiren önemli sorunların başında gelmektedir.

Tüm bu konulara dair sorunların giderilmesi; sağlıklı bir “Arazi Yönetim Modeli” sistematiği ile olanaklıdır. Ancak yönetilebilir, ülkemize özgü bir model nasıl gerçekleştirilebilecektir? Bu modelin; teknik, ekonomik ve sosyal boyutları, hangi idari kurumlar ile ve ne şekilde gerçekleştirilebileceği; giderilmesi gereken soruların, bilinmezlerin; yanıtları ve çözümleri tartışılması gereken konulardır.

Bu amaçlar doğrultusunda, ülkemizde düzgün, sistematik bir arazi yönetim yapısının temellerini oluşturmak, fikir ve çalışmalarımızı paylaşmak üzere VI. Arazi Yönetimi Çalıştayı’na katkı ve katılımlarınızı beklemekteyiz.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Düzenleme Kurulu Başkanı

AMAÇ

Öncelikle ülkemiz adına Arazi Yönetimi gerekliliğini ortaya koyarak; arazi yönetimine olan ihtiyaçtan hareketle, konunun teknik ve hukuksal boyutlarıyla ele alınarak, Türkiye için bir model oluşturma sürecine katkı vermektir.

KAPSAM

Ülkemizde Arazi yönetimi ile ilgili bilim insanları, kamu, özel sektör ve yerel idarelerin temsilcileri ile sektör profesyonellerinin bir araya gelmesini sağlayarak, “Türkiye için Neden Arazi Yönetimi Gereklidir?” sorusunun yanıtı birlikte aranmaya çalışılacaktır.

KATILIMCI PROFİLİ

Arazi yönetimi ile ilgili bilim insanları, kamu, özel sektör ve yerel idarelerin temsilcileri ile sektör profesyonelleri

Etkinlik Takvimi

09:00

Kayıt

10:00 – 12:30

PANEL 1: Arazi Yönetiminin Gerekliliği (Kamusal Bakış)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Katılımcılar:
1) Arazi Yönetimi
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (Okan Ü.)
2) Yerleşme ve Arazi Yönetimi İlişkisi
Murat KURUM (Genel Müdür, Emlak Konut A.Ş.)
3) Mülkiyet ve Arazi Yönetimi
Gökhan KANAL (Genel Müdür, TKGM)
4) Kırsal Alan Düzenlemesi ve Arazi Yönetim İlişkisi
Burak KESER (Genel Müdür Yrd., TRGM)
5) Doğal Yapı ve Arazi Yönetim İlişkisi
Osman İYİMAYA (Em. Tabiat Varlıklarını Koruma GM)

12:30-14:00

Ara (Öğle Yemeği)

14:00–16:30

PANEL 2: Arazi Yönetiminin Gerekliliği (Yerel Bakış)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Katılımcılar:
1) Büyükşehir Belediyelerinin Arazi Yönetimine Bakışı
Mehmet SEKMEN (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı)
2) İstanbul’da Arazi Kullanımı: Şile Örneği
Can TABAKOĞLU (Şile Belediye Başkanı)
3) Arazi Yönetimi ve Taşınmaz Değerleme Üzerine Etkileri
Bekir Yener YILDIRIM (Başkan, Türkiye Değerleme Uzm. Birliği)
4) Mega Kentler ve Arazi Kullanım İlişkisi: İstanbul Örneği
Ömer Furkan ÇEVİK

16:30 – 18:00

Değerlendirme ve Kapanış Oturumu

18:00

Kapanış

KATKI VERENLER

Lokasyon

Point Hotel Barbaros

VI. Arazi Yönetim Çalıştayı AYÖP-2016

Yerler

Point Hotel Barbaros

Adres: Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29

34394 Şişli/İstanbul

E-Posta: contact@pointhotel.com

Telefon: (0212) 337 3000

Fax: +90 212 337 3030

İLETİŞİM

YÖN TANITIM

Adres: Mahmut Şevket Paşa Mh.Ersan Sk. No:22/2 Okmeydanı / İstanbul

Telefon: +90(212) 219 2293

Fax : +90(212) 219 23 39

E-Posta: ayse@yontanitim.com